Vicom Torp arbeider med konsept- og produktutvikling rettet mot næringsmiddelmarkedet.
Vi administrerer bakerivareprodusenten Tante Sofie www.tantesofie.no