Vicom Torp arbeider med konsept- og produktutvikling rettet mot   næringsmiddelmarkedet.
Vi administrerer (daglig drift) bakerivareprodusenten Tante Sofiewww.tantesofie.no