Kompetanse/Fagområder

Markedsanalyser
Kartlegging av hvilke produkter markedet har behov for og hvilke egenskaper produktene skal ha.
Kartlegge salgbarheten på produktene før disse utvikles

Markedsføring
Analyse av målgrupper.
Salgsfremmende strategi og kampanjer.
Utvikling av ulike markedsføringsmateriell

Konsept- og produktutvikling
Utvikle nye, nyttige og etterspurte produkter med salgspotensiale.
Finne egnede produksjonssted/produksjonsmetoder for å oppnå høy kvalitet til konkurransedyktig pris
.