Tjenester

Konsept- og produktutvikling av næringsmidler.

Rådgivning for konsept- og produktutvikling innen
næringsmiddelproduksjon.

Konsulenttjenester for konsept- og produktutvikling for
motorbåtproduksjon.